TRENIŅŠ VESELĪBAI

Mūsdienās pasaulē, un tai skaitā arī Latvijā, mazkustīgs dzīves veids arvien vairāk izplatās, kas cilvēkiem izraisa nopietnas veselības problēmas. Tāpēc līdztekus sporta treneriem, kuri sagatavo sportistus sacensībām, arvien populārāks kļūst to treneru darbs, kuri nodarbojas ar treniņiem uz veselību orientētu fizisko sagatavotību, palīdzot cilvēkiem īstenot veselīgu dzīvesveidu un apmierināt katra personīgās vajadzības fiziskās sagatavotības, ķermeņa kompozīcijas vai citas fizisko veselību raksturojošas komponentes jomā. Tāpēc īsi pastāstīšu par jaunāko pētījumu šajā virzienā. Runa ir par doktora disertāciju, kuru novembra beigās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā Sporta zinātnes nozares promocijas padomē aizstāvēja Aleksandra Čuprika, iegūstot zinātņu doktora grādu sporta zinātnē. A.Čuprikas disertācijas darba nosaukums ir „Fiziskā kapitāla veicināšana fitnesā”. Uzreiz jāsaka, ka autore ir pirmā Latvijā, kura zinātniski pamato un izskaidro terminu „fiziskais kapitāls” latviešu valodā, lai gan pasaules sporta zinātnieki to dažādās interpretācijās lieto jau vairāk kā desmit gadus. Fiziskais kapitāls ir cilvēka fiziskā veselība, kuru raksturo uz veselību orientēta fiziskā sagatavotība, kura ietver sirds asinsvadu sistēmas darbspējas, motorās (kustību) spējas, ķermeņa kompozīciju un antropometriskos rādītājus. 

Arī terminam „fitness” ir divas nozīmes: fitness kā sporta veids un otra – fitness kā uz veselību orientēta fiziskā sagatavošana. Jāatgādina, ka veselība ir fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimību vai fizisko defektu trūkums. Autore pētot sieviešu (pētījums ir tikai par sievietēm) dzīvesveidu, vajadzības, intereses, vērtības, sociālo piederību un fizisko sagatavotību sešu gadu periodā izstrādājusi un aprobējusi fiziskā kapitāla veicināšanas modeli fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā un konstatējusi tā ietekmi uz sieviešu dzīvesveida, sociālās piederības un fiziskās sagatavotības izmaiņām. Rezultātā izstrādātas praktiskās rekomendācijas fiziskā kapitāla sekmēšanai sievietēm fitnesā kā veselīga dzīvesveida īstenošanā. Interesanti, ka pētījumā respondentes ir bijušas gan sievietes, kuras līdztekus fiziskajai sagatavotībai, vēlas samazināt svaru, vidukļa apkārtmēru u.c. antropometriskos rādītājus, gan arī sievietes, kuru ķermeņa antropometriskie rādītāji un kompozīcija tālu atpaliek no standarta rādītājiem. Abos gadījumos sasniegti pozitīvi rezultāti. Acīm redzot, tas bija iespējams tāpēc, ka autore, līdztekus citiem faktoriem, pētīja arī traucējošos faktorus veselīga dzīvesveida nodrošināšanā, t.sk. ārējo vidi un ģimeni, sociālās piederības komponentus, savstarpējo attiecību uztveri, kā arī trenera lomu dalībnieču izglītošanā par fizisko kapitālu, tā veicināšanas nepieciešamību un prasmi veicināt apziņu par sociālo piederību fitnesa grupai kā veselīga dzīvesveida pamatam. Fiziskā kapitāla veicināšanas modeļa aprobācijas rezultātā respondentēm palielinājās fizisko aktivitāšu skaits, pie tam, pieaudzis augstas intensitātes un arī mērenas intensitātes slodžu biežums un ilgums. Mazāk laika pavadīts sēžot, pie tam samazinājies traucējošo faktoru – alkohola un saldumu lietošanas, smēķēšanas gadījumu skaits. Minetais darbs var būt labs palīgs fitnesa treneriem. Ar darba pilnu tekstu var iepazīties internetā: www.lspa.lv, sadaļā PĒTNIECĪBA, saitā Promocijas padome. 

Semināru kalendārs

Pēdējais mēnesis Decembris 2022 Nākošais mēnesis
P O T C Pk S Sv
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31

SPORTA BLOGS

Statistika

Šodien:15
Šomēnes:781
Kopā:338411