JAUNATNES TRENERIS – NĀKOTNES KARJERAS VIRZĪTĀJS

Sociologu pētījumos viennozīmīgi pierādīts, ka bērnu un jauniešu personības īpašību un  dažādu dzīvei noderīgu prasmju attīstībā nozīmīga loma  ir pulciņu, t.sk. treniņu nodarbību,  apmeklēšanai. Treniņu nodarbību apmeklēšana būtiski ietekmē jaunā sportista prasmju attīstību un nākotnes profesijas izvēli. Tāpēc, līdztekus sportiskās sagatavošanas jautājumiem, trenerim jāpatur prātā un mērķtiecīgi jāvirza arī jaunā sportista personības īpašību attīstība.  Ķīnas domātājs, filozofs un skolotājs, kurš dzīvojis  laikā no 551. gadā p.m.ē.līdz 479. gadam p.m.ē., Konfūcijs teicis: "Izvēlies dzīvē nodarboties ar to, kas patīk, un tev nekad mūžā nebūs jāstrādā." Tas jāsaprot tā, ka tikai realizējot savu īsto aicinājumu dzīvē, mēs pilnībā atveram savu radošo potenciālu un esam maksimāli produktīvi un veiksmīgi. Dharmas, jeb „ dzīves mērķa” likumā teikts, ka mums dota fiziskā izpausme, lai mēs varētu pildīt savu uzdevumu.  Trenerim audzēkņiem jāizskaidro, ka saskaņā ar šo likumu katram piemīt noteikts talants, kurš jāizmanto. Ka noteikti ir kas tāds, ko tu vari izdarīt labāk par citiem. Jāturpina trenēties un meklēt to, kas atbilst tavai radošai izpausmei gan sportā, gan dzīvē. Izmantojot savu talantu tu piepildīsi savas vajadzības, radīsi turību un vairosi pārticību. Tāpēc, lai atrastu savu patieso talantu, tev jāattīsta godīgums, atbildības sajūta, uzticamība, spēja pārvarēt grūtības, spēja pielāgoties, jāmācās līdzsvarota attieksme, jāvairo entuziasms un humora izjūta,  prasme saglabāt pašcieņu. 

Trenerim jāpaskaidro audzēkņiem, ka tikai pilnveidojot savas personības īpašības, viņi spēs sekmīgi apgūt un attīstīt dzīvei noderīgās prasmes: uzņemties iniciatīvu, darboties komandā, risināt problēmas un vadīt pašam sevi. Veidojot savu audzēkņu personības attīstības plānu un tā realizēšanas programmu trenerim, protams, jāņem vērā audzēkņu  vecums. 4 - 10 gadu vecumā dominē fantāzijas un tikai sāk veidoties izpratne par darbu un profesijām. 11 – 12 gadu vecumā veidojas izpratne, kas patīk vai nepatīk darbos un profesijās. Tikai 13 – 14 gadu vecumā bērni spēj sasaistīt savas prasmes ar specifiskām prasībām nodarbē un profesijā. 15 – 24 gadu vecums ir eksperimentāla prasmju izvēle un praktisko izmēģinājumu laiks, kad trenerim jāsniedz regulāra aktuāla konsultācija audzēknim par viņa izvēlētās nodarbes piemērotību. Katrā vecumā trenerim darbā ar audzēkņiem jāievēro atbilstošā vecuma īpatnības, audzēkņu uztveres spējas un izpratne. Jaunākajā vecumā šai darbībai jāsaistās ar praktiskām nodarbēm un pamatprasmēm, tādām kā laika plānošanas prasme, sadarbošanās prasme. Tālāk akcentējam spēju pārvarēt grūtības, spēju pielāgoties, kā arī prasmi sevi prezentēt. Darbs pie iniciatīvas, uzņēmības un sevis organizēšanas prasmēm dos rezultātus gan sportā, gan tālākajā dzīves ceļa izvēlē. Ikdienā atceramies – jauno audzēkņu dzīves tālākais liktenis atkarīgs no trenera pareiza un veiksmīga audzēkņu izglītošanas darba.

Semināru kalendārs

Pēdējais mēnesis Septembris 2023 Nākošais mēnesis
P O T C Pk S Sv
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

SPORTA BLOGS