PALĪGS GADA TRENIŅU PLĀNA APRAKSTAM

Iepriekšējā blogā TRENIŅU  PLĀNOŠANAS  PAMATPRINCIPI aprakstīju kādā virzienā strukturēt savu domu, lai gada treniņu plānu sastādītu. Gada treniņu plānā bez treniņu un sacensību grafika, sagatavošanas veidu – fiziskās, tehniskās, taktiskās un integrālās sagatavošanas satura realizācijas kalendārās norādes ir arī aprakstošā daļa. Šajā blogā par to, ko un kā aprakstīt šajā aprakstošajā daļā. Plāna sadaļā  „Sporta veida raksturojums un tā attīstību ietekmējošie faktori” jāapraksta: 1. Sporta veida fizioloģiskais raksturojums, kurā trenerim jāraksturo sava sporta veida galvenās fizioloģiskās prasības cilvēka organismam, kuras nosaka panākumus sacensībās. Šāda fizioloģisko faktoru analīze palīdzēs trenerim izvēlēties optimālāko fiziskās sagatavotības programmu. 2.Sporta veida attīstības raksturojums tajā organizācijā, kurā darbojas treneris. Šeit jāuzrāda attiecīgā sporta veida treneru, treniņu grupu un audzēkņu skaits šajā organizācijā. Šāds pārskats dod trenerim iespēju pārredzēt sporta veida kopējās attīstības iespējas organizācijā un izdarīt secinājumus kas jāuzlabo organizatoriskā plāksnē, lai sporta veids attīstītos veiksmīgāk. 3.Organizācijas dokumentācijas uzskaiti jāsāk ar Statūtiem vai Nolikumu, tad – iekšējās kārtības noteikumi, tam seko darba drošības noteikumi un tikai tad organizācijas kopējie un katras treniņu grupas gada plāni. Svarīgākais moments šajā sadaļā ir darba drošības noteikumu pārskatīšana.

 Līdztekus pašu noteikumu aprakstam – ko nedrīkst darīt audzēkņi, ko nedrīkst atļaut audzēkņiem treneris, jābūt audzēkņu sarakstam ar viņu parakstiem par to, ka viņi ar šiem kārtības noteikumiem ir iepazīstināti. Šim jautājumam, ik gadus, trenerim jāpievērš uzmanība un katru gadu instruktāža par noteikumiem jāatkārto, un, ik gadus, audzēkņiem par to jāparakstās. 4.Sasniegumi trenera darbā, ja tādi ir, uzrādāmi, lai plāns dotu pārskatu par trenera darbību, kā arī faktu uzkrāšanai vēsturē, jo plāni tiek arhivēti. Sadaļā „Treniņu darba plānošana”, pēc sava sporta veida un treniņu grupas raksturojuma, kurā norāda audzēkņu dzimumu, vecumu un to kuro gadu grupa trenējas, tiek uzrādītas galvenās sacensības, kurām audzēkņi pēc šī plāna gatavosies, jo visa sagatavošanas procesa galvenais mērķis ir veiksmīga dalība sacensībās. Tālāk seko visu sagatavošanas veidu galveno uzdevumu uzskaitījums: kādas izmaiņas psiholoģiskajā sagatavotībā treneris plāno šajā gadā sasniegt, kādus jaunus tehnikas paņēmienus gribam apgūt, ko pilnveidot, ko pilnveidosim un ko no jauna apgūsim taktiskajā sagatavotībā, kā  arī to kam būs veltītas pārbaudes, kontroles un draudzības sacensības sagatavošanas laikā, kas ir integrālais treniņš, lai kompleksi risinātu visu sagatavotības veidu prasmīgu pielietojumu sacensību apstākļos. Treneris ieplāno arī virkni teorētisko nodarbību tēmas, lai labāk sagatavotos visu veidu treniņiem. Šīs aprakstošās daļas noslēgumā treneris īsumā uzskaita tās galvenās fiziskās īpašības, kurām šajā sezonā – treniņu gada plānā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība un ar šo fiziskās sagatavošanas veidu arī sāksies visa gada treniņu cikls. Kad šī aprakstošā daļa ir uzrakstīta, treneris var sākt aizpildīt gada treniņu plānu-grafiku, atzīmējot katras nedēļas treniņu uzdevumus par ko rakstīju blogā  TRENIŅU  PLĀNOŠANAS  PAMATPRINCIPI.

Semināru kalendārs

Pēdējais mēnesis Augusts 2020 Nākošais mēnesis
P O T C Pk S Sv
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

SPORTA BLOGS

Statistika

Šodien:12
Šomēnes:475
Kopā:271082